Πριν περίπου 25 χρόνια, το Τμήμα Περιβάλλοντος υποδεχόταν τους πρώτους του φοιτητές, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Πολλά έχουν αλλάξει στη διάρκεια αυτών των ετών: από το μικρό τμήμα των λίγων δεκάδων προπτυχιακών φοιτητών και των ελάχιστων διδασκόντων οι οποίοι δεν είχαν όχι μόνο κτήρια αλλά καλά‐καλά ούτε υπολογιστές, φτάσαμε στο σημερινό τμήμα των εκατοντάδων προπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων, των πέντε μεταπτυχιακών προγραμμάτων (δύο εκ των οποίων διεθνή), των δεκάδων διδακτόρων, των σχεδόν 30 μελών ΔΕΠ, των ένδεκα ερευνητικών εργαστηρίων και της επιστημονικής έρευνας που έχουν καθιερώσει διεθνώς το Τμήμα Περιβάλλοντος.

 

Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει είναι η πεποίθηση όλων όσων συγκροτούν το Τμήμα ότι η μελέτη του Περιβάλλοντος δεν μπορεί παρά να έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα. Και αυτή η αρχική ιδέα συνεχίζει να οδηγεί τόσο τη διδασκαλία όσο και την έρευνά μας. Πριν 25 χρόνια το Τμήμα μας ήταν το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα περιβαλλοντικών σπουδών στην Ελλάδα. Σήμερα, παραμένει το μόνο Πανεπιστημιακό Τμήμα όπου οι επιστήμες του Περιβάλλοντος και της Φύσης θεραπεύονται στο σύνολό τους, χωρίς επιστημονικά "στεγανά".

 

Όπως συμβαίνει με όλες τις πολυπληθείς οικογένειες, το δυσκολότερο έργο με την πάροδο του χρόνου είναι να κρατήσει κανείς την επαφή. Το "Π&Φ", το ενημερωτικό δελτίο του Τμήματος Περιβάλλοντος, φιλοδοξεί να αποτελέσει αυτόν ακριβώς το δίαυλο επαφής, ενημέρωσης και επικοινωνίας για τη συνεχώς διευρυνόμενη οικογένεια του Τμήματός μας.

H Συντακτική Επιτροπή