Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Περιβάλλοντος.

 

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο των Οικονομικών του Περιβάλλοντος.

 

Διευθυντής Προσωπικό Εξοπλισμός Ερευνητικά Προγράμματα Links