ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  1. 1998. Συντονιστής του προγράμματος SOCRATES COMENIUS action 3 “Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ηλεκτρονικά επικοινωνιακά δίκτυα (internet) ως όργανα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση” διοργάνωσε την ημερίδα: Πρόοδος του προγράμματος παρουσίαση των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων του προγράμματος σε εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης την: Δευτέρα 30 Mαρτίου 1998 και ώρα 9:00 – 13:00, Στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου. Καλεσμένοι ήταν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης. http://www.nibis.de/~trianet/news/lesbos.htm
  2. 1999, TRIANET - GIS and Electronic Communication Networks as Instruments for Environmental Education, Island of Naxos (Kyklades), Greece, May 23rd to 30th, 1999. http://www.nibis.de/~trianet/news/course.htm There were 30 participating teachers from all EU countries.
  3. 2000, TRIANET - GIS and Electronic Communication Networks as Instruments for Environmental Education Island of Naxos (Kyklades), Greece, June 11th to 18th, 2000.  http://www.nibis.de/~trianet/news/course2.htm There were 30 participating teachers from all EU countries.
  4. 2001. In service training course untitled Geo-information Systems And Electronic Communication Networks As Instruments For Environmental Education [course nb.: GR-001-2001-02 ] took  place in Naxos from 03.11.2001 to 10.11.2001. There were 30 participating teachers from all EU countries.
  5. 2006. Geo-Information Systems and Electronic Communication Networks as Instruments for Environmental Education. Island of Naxos (Kyklades), Greece, October 15th to 21st, 2006, The International Course is part of the COMENIUS-Programme of the European Union. There were 30 participating teachers from all EU countries.
  6. 1999a. Διοργάνωση ημερίδας του ΠΣΕ της Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας.
  7. 1999-2006. Θερινό σχολείο ΠΣΕ της Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας.Αρχική Τελευταία ενημέρωση: 27/11/2011