Φωτογραφίες από το Εργαστήριο


Οι υποψήφιοι διδάκτορες Δ. Παρώνης (αριστερά) και Ε. Παπαπαναγιώτου (δεξιά) μαζί με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ι. Χατζόπουλο (κέντρο)

 


Το ερευνητικό προσωπικό του Εργαστηρίου στις αρχές της δεκαετίας του '90

 


Χρήση λογισμικού επεξεργασίας τηλεπισκοπικών δεδομένων από προπτυχιακό φοιτήτη (Π. Δημητρακόπουλος)
From the Comenius seminar in Naxos

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτ 2007