ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, όλοι οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας θα μπορούν να παραλαμβάνουν την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ισχύει για όσο διατηρείται η φοιτητική ιδιότητα και ενσωματώνει το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μόνο για τους φοιτητές που είναι δικαιούχοι φοιτητικού εισιτηρίου.

 

Σε περίπτωση προβλήματος απευθυνθείτε στην κα Βαλάντω Καραγιάννη (Γρ. ΥΑ1 - κτ. Ξενία Β)

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ