Φοιτητική Μέριμνα


Στέγαση Φοιτητών

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεριμνά για τη στέγαση των φοιτητών του σε όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες. Στη Μυτιλήνη, μισθώνονται επιπλωμένα δωμάτια σε ξενοδοχεία και οι φοιτητές οι οποίοι διαμένουν σ' αυτά, δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι προϋποθέσεις παροχής δωρεάν στέγασης, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Σίτιση Φοιτητών

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεριμνά για τη σίτιση των φοιτητών του σε όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες. Στη Μυτιλήνη οι φοιτητές σιτίζονται σε λέσχη σίτισης που βρίσκεται στο Λόφο του Πανεπιστημίου. Η λέσχη είναι ανοιχτή 12:00-15:30 και 19:00-22:30, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και η σίτιση παρέχεται δωρεάν.

 

Υγειονομική Περίθαλψη

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν, με αίτησή τους και εφόσον δεν καλύπτονται από άλλον ασφαλιστικό φορέα, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του Πανεπιστημίου, η οποία αντιστοιχεί με την κάλυψη του Δημοσίου.

 

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

Για όλα τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο σπουδών διανέμονται δωρεάν πανεπιστημιακά συγγράμματα ή σημειώσεις στους φοιτητές.

 

Φοιτητικό Εισιτήριο

Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου παίρνουν το Ειδικό Δελτίο Εισιτηρίου (Πάσο) το οποίο ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται με την εγγραφή των φοιτητών στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με αυτό δικαιούνται έκπτωσης (μειωμένο εισιτήριο) στα αστικά και υπεραστικά μέσα μεταφοράς.

 

Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες και βραβεία επίδοσης και εισαγωγής στους φοιτητές από το 1ο έως το 3ο έτος, καθώς και βραβείο στους αριστεύσαντες πτυχιούχους. 0 αριθμός των φοιτητών που δικαιούνται ανά τμήμα την υποτροφία, καθορίζεται αναλογικά με τον αριθμό των φοιτητών ανά έτος. Υποτροφίες επίσης δίνονται στους αριστεύσαντες πτυχιούχους από κοινωνικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά πρόσωπα, κατά την τελετή απονομής πτυχίων.

 

Για πληροφορίες αναφορικά με τα θέματα Φοιτητικής Μέριμνας μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

Μυτιλήνη:

22510 36136

22510 36137

 

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση στέγασης δείτε εδώ

 

Γραφείο Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας λειτουργεί στην Μυτιλήνη, έδρα του Πανεπιστημίου και στόχος του είναι η αρτιότερη ένταξη των πτυχιούχων στην παραγωγική διαδικασία και η ενημέρωση των φοιτητών για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες του Γραφείου Σταδιοδρομίας αφορούν στη:

  • Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  • Σύνδεση με την αγορά εργασίας

  • Επιμόρφωση - Ενημέρωση σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τις χορηγούμενες υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, τις κατατακτήριες εξετάσεις στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τις ημερίδες και τα συνέδρια, τη διαδικασία ανεύρεσης εργασίας.