Έκδοση βιβλίου βιβλιογραφικής ανασκόπησης «Olive Mill Waste Management»

Εκδόθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα ευρεσιτεχνιών «Olive Mill Waste Management» των Μ. Νιαουνάκη και Κ.Π. Χαλβαδάκη (2004).

 

 

 

 

 

 

Κάντε click στο εξώφυλλο για να ανοίξετε τον πίνακα περιεχομένων του βιβλίου. 

 

Το βιβλίο χρηματοδοτήθηκε και εκδόθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του παραδοτέου Π1 της δράσης 7.6 του προγράμματος ΝΑΙΑS – Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων. Εκτυπώθηκε σε 500 αντίγραφα που διατέθηκαν δωρεάν στα πλαίσια του προγράμματος.

Η δεύτερη έκδοση του παραπάνω βιβλίου εκδόθηκε από την Elsevier (2006).

Κάντε click στο εξώφυλλο για να ανοίξετε το oπισθόφυλλο του βιβλίου. 

 

 

 

 

 

 


 

 

    
 

Κορυφή Σελίδας

Στόχοι και Προοπτικές | Ελαιουργεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Απόβλητα Ελαιουργείων - Ενημέρωση για Ελαιουργούς | ΕΛΑΙΑ - Δίκτυο Διαχείρισης ΕΛΑΙουργικών Αποβλήτων | Εφαρμογές & Πιλοτικές Μονάδες Δράσης | Πρόγραμμα NAIAS |

Επικοινωνία | Νέα | Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Στόχοι και Προοπτικές Εφαρμογές και Πιλοτικές Μονάδες Δράσης Απόβλητα Ελαιουργείων - Ενημέρωση για Ελαιουργούς North Aegean  Innovative Actions and Support Ελαιουργεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΕΛΑΙΑ - Δίκτυο Διαχείρισης ΕΛΑΙουργικών Αποβλήτων Αρχική Σελίδα Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου