Μέσα από το πρόγραμμα ΝΑΙAS δόθηκε η ευκαιρία, να τοποθετηθούν συστήματα διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων σε ορισμένα ελαιουργεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως πιλοτικές μονάδες.

Πρώτος απολογισμός αποτελεσμάτων προγράμματος

 

Παρακάτω δίδονται στοιχεία για της επιλεγόμενες τεχνολογίες, την εφαρμογή των τεχνολογιών ως πιλοτική μονάδα, στοιχεία κατασκευής, λειτουργίας και παρακολούθησης και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα.
Επίσης διατυπώνονται στοιχεία άλλων δραστηριοτήτων της δράσης.

Δράσεις εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων στα πλαίσια του προγράμματος ΝΑΙΑS:

Πιλοτική Μονάδα Ελαιουργείου "Αγροτικός Συνεταιρισμός Ανεμώτιας, Λέσβου"

Πιλοτική Μονάδα Ελαιουργείου "Θεόδωρος Γιαννάκας, Αφάλωνας, Λέσβου"

Πιλοτική Μονάδα Ελαιουργείου «Π. Καντάρη & Σία ΟΕ», Βασιλικά, Λέσβου"

 

Πληροφορίες για τις προτεινόμενες προσεγγίσεις ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων στα πλαίσια του προγράμματος ΝΑΙΑS (click on image to enlarge):

Σχήμα συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων 3 φάσεων (προτάσεις προς έγκριση από την Νομαρχία Λέσβου):

Σχήμα συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων 3 φάσεων (τελικές προτάσεις προς εφαρμογή στα ελαιουργεία της Λέσβου στα πλαίσια του NAIAS):

Τομή προτεινόμενης δεξαμενής διαχωρισμού φάσεων (κατασκευαστικό σχέδιο ελαιουργείου Καντάρης, Βασιλικών): 

Σχήμα συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων 2 φάσεων (προτάσεις προς έγκριση από την Νομαρχία Λέσβου):

 

 

 Άλλες δραστηριότητες της Δράσης:

Έκδοση βιβλίου βιβλιογραφικής ανασκόπησης "Olive Mill Waste Management"        

των Μ. Νιαουνάκη και Κ.Π. Χαλβαδάκη

Πληροφορίες συμμετοχής για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (μόνο στα ελληνικά)

Συνάντηση Εργασίας Λέσβου, 01/11/2002

Συναντήσεις Εργασίας Σάμου και Χίου, 11 και 12/02/2003

 

 

Παραδοτέα Δράσης 7.6 προγράμματος ΝΑΙΑS (τελευταία ενημέρωση: 10/10/2003)

Περιγραφή Παραδοτέου

Κωδικός

Ημερομηνία παράδοσης

Συνάντηση Εργασίας – Workshop στη Μυτιλήνη

P7

10/12/2002

Πρωτόκολλο συμμετοχής Δικτύου Εμπειρογνωμόνων

P4

13/12/2002

Βάση δεδομένων ερευνητικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων

P2

18/12/2002

Έκθεση Βιβλιογραφίας - Ευρεσιτεχνιών

P1

15/1/2003

Σχεδιασμός και Λειτουργία Ιστοσελίδας της Δράσης

P3

15/1/2003

Συνάντηση Εργασίας στη Σάμο

P9

25/2/2003

Συνάντηση Εργασίας στη Χίο

P8

26/2/2003

Πειραματική Διάταξη – Έκθεση Αποτελεσμάτων

P5

28/3/2003

Ενδιάμεση έκθεση με την επιλογή συστημάτων διαχείρισης

P6

10/4/2003

Έκθεση με την επιλογή επιχειρήσεων ελαιοπαραγωγής και συστημάτων διαχείρισης

P10

30/6/2003

Οριστικά σχέδια πιλοτικών συστημάτων διαχείρισης

P11

25/9/2003   
 

Κορυφή Σελίδας

Στόχοι και Προοπτικές | Ελαιουργεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Απόβλητα Ελαιουργείων - Ενημέρωση για Ελαιουργούς | ΕΛΑΙΑ - Δίκτυο Διαχείρισης ΕΛΑΙουργικών Αποβλήτων | Εφαρμογές & Πιλοτικές Μονάδες Δράσης | Πρόγραμμα NAIAS |

Επικοινωνία | Νέα | Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Στόχοι και Προοπτικές Εφαρμογές και Πιλοτικές Μονάδες Δράσης Απόβλητα Ελαιουργείων - Ενημέρωση για Ελαιουργούς North Aegean  Innovative Actions and Support Ελαιουργεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΕΛΑΙΑ - Δίκτυο Διαχείρισης ΕΛΑΙουργικών Αποβλήτων Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου