Πληροφορίες συμμετοχής για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (μόνο στα ελληνικά)

1. Ερευνητικό πρόγραμμα NAIAS
Δράση 7.6 - "Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων"


Χρηματοδότηση: Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

Φορέας υλοποίησης της δράσης είναι το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μέσα από το πρόγραμμα ΝΑΙAS δίνεται η ευκαιρία, να τοποθετηθούν συστήματα διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων σε ορισμένα ελαιουργεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως πιλοτικές μονάδες και που θα παρακολουθούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα (μία ή δύο ελαιοκομικές περίοδοι).

Από την λειτουργία των πιλοτικών μονάδων θα αντλούνται οι απαραίτητες πληροφορίες για τον καθορισμό κανονισμών από τους τοπικούς δημόσιους φορείς (Νομαρχίες) για την διάθεση των απόβλητων, και που θα αφορούν πλέον όλα τα ελαιουργεία του Νομού.


2. Τι κερδίζει το ελαιουργείο από την συμμετοχή;

 • Λύση στο πρόβλημα της άδειας λειτουργίας
  Όσα ελαιουργεία συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πάρουν άμεσα άδεια λειτουργίας από την Νομαρχία ενώ - προφανώς - δεν θα υποχρεωθούν να κατασκευάσουν διαφορετική μονάδα επεξεργασίας έστω και αν η δοκιμαστική λειτουργία δεν έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα επεξεργασίας. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζεται μέσω έγκρισης του επιλεγόμενου συστήματος από την Νομαρχιακή Αρχή πριν την έναρξη κατασκευής.
  Τη διαδικασία υποβολής του συστήματος για έγκρισή, συμπεριλαμβανόμενου των απαραίτητων μελετών για την υποβολή αυτή, θα αναλαμβάνει το πρόγραμμα.
 • Μείωση του επενδυτικού κόστους κατά 50%
  Το επενδυτικό κόστος μειώνεται κατά 50% για μία εφαρμογή διαχείρισης αποβλήτων, αφού το υπόλοιπο 50% συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Τονίζεται ότι αργά ή γρήγορα θα ζητηθεί από όλους τους ελαιουργούς η λήψη δράσης για τη διαχείριση των αποβλήτων τους, πιθανά με την κατασκευή κάποιας σχετικής υποδομής (κάτι που μπορεί για μερικούς ελαιουργούς να είναι ήδη υπό εξέλιξη). Το πρόγραμμα ΝΑΙΑS κρίνεται λοιπόν ως σημαντική ευκαιρία για τους ελαιουργούς που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτό, αφού θα ωφεληθούν οικονομικά κατά ένα ποσοστό 50%.
 • Το Πανεπιστήμιο θα είναι ο φορέας υλοποίησης
  Το Πανεπιστήμιο που αποτελεί τον φορέα υλοποίησης της δράσης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και συνεπώς δεν έχει κάποιο όφελος από την προώθηση ή χρήση κάποιας τεχνικής για την επεξεργασία των αποβλήτων. Η ροή των χρημάτων είναι εύκολη, και το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει την επίβλεψη και τον συντονισμό του έργου.
 • Παρακολούθηση λειτουργίας από το Πανεπιστήμιο
  Η μονάδα που θα κατασκευαστεί θα παρακολουθηθεί από το Πανεπιστήμιο για μία ή δύο ελαιοκομικές περιόδους. Σαν αποτέλεσμα, θα παραδοθούν πλήρεις προδιαγραφές για την επιτυχή λειτουργία της μονάδας του.
 • Προβολή του ελαιουργείου στο νησί
  Θα γίνει άμεση προβολή των ελαιουργείων που θα συμμετάσχουν στο νησί, αλλά και στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Διαφήμιση, Άνοιγμα προς μελλοντικά προγράμματα)
 • Έμμεσα οφέλη όλων των ελαιουργών της Περιφέρειας
  Η εμπειρία αυτή θα είναι χρήσιμη ώστε να παρθούν αρτιότερες αποφάσεις αναφορικά με την καταλληλότητα των εξεταζόμενων τεχνικών για το κάθε ελαιουργείο ξεχωριστά (ή πιθανά για μία ομάδα ελαιουργείων).


3. Οικονομικά στοιχεία για την συμμετοχή

Η δράση 7.6 του NAIAS με προϋπολογισμό συνολικά 440.000 EURO (περίπου 150.000.000 δρχ.) σε υποδομές και έξοδα λειτουργίας των δράσεων επιχορηγείται το 50% της δαπάνης για την εγκατάσταση πιλοτικών διατάξεων διαχείρισης των αποβλήτων στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν. Αυτό σημαίνει ότι για την πραγματοποίηση και υλοποίηση της κάθε πιλοτικής δράσης απαιτείται η κατά 50% συγχρηματοδότηση από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση/σεις - ελαιουργείο/α στο οποίο θα εγκατασταθεί μία πιλοτική μονάδα.
Η συγχρηματοδότηση αφορά βασικά την κατασκευή και την λειτουργία του συστήματος διαχείρισης

Η κατασκευή των μονάδων ξεκινάει άμεσα, και η λειτουργία των συστημάτων (έστω και για μία ελαιοκομική περίοδο) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Άνοιξη 2004.

Για την εξασφάλιση της οικονομικής συμμετοχής υπάρχει δυνατότητα χορήγησης χαμηλότοκων δάνειων από την "Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου".


4. Ποιος μπορεί να συμμετέχει και τι πρέπει να κάνει για να δηλώσει το ενδιαφέρον του;

Ως βασικοί συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θεωρούνται:

 • επιχειρηματίες ελαιουργείων
 • ελαιοκαλλιεργητές
 • ερευνητικά ιδρύματα, ιδιωτικές εταιρίες που προσφέρουν τεχνολογίες

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε μία από τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΔΑ)
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιου Αιγαίου
Κτίριο Ξενία, Μυτιλήνη
Κύριοι Χαλβαδάκης Κ., Σέλικε Ντ., Κομίλης Δ.
Τηλ: 22510 - 36250, 22510 - 36274, 093 8626 394
Τηλ./ΦΑΞ: 22510 - 36250
Ε mail: khalv@env.aegean.gr, dschael@env.aegean.gr


5. Τι συστήματα διαχείρισης θα χρησιμοποιηθούν

Σημειώνεται ότι για κάθε ελαιουργείο μπορεί να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος και για την επιλογή των συστημάτων απαιτείται μία ειδική μελέτη στην οποία θα προχωρήσει το εργαστήριο εφόσον υπάρχει δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής από το ελαιουργείο.

Γενικά θα δοθεί έμφαση σε

 • Στην αξιοποίηση των αποβλήτων ή συστατικών των αποβλήτων
 • Στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων
  (κατά δεύτερο στην επεξεργασία των παραγομένων αποβλήτων)
 • Στη χρήση φυσικών συστημάτων διαχείρισης
 • Στην απλότητα της κατασκευής και λειτουργίας
  (π.χ. δυσκολία στην εύρεση κατάλληλων ατόμων για την λειτουργία των μονάδων)

Στόχος του προγράμματος είναι να βρεθούν ολοκληρωμένες λύσεις στο πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων των ελαιουργείων.

Τα επιλεγμένα συστήματα πρέπει να είναι :

 • Τεχνικά εφικτά (δηλαδή να είναι απλή στη λειτουργία)
 • Σε λογικά οικονομικά πλαίσια
 • Κοινωνικά αποδεκτά (δεν δημιουργούν προβλήματα όπως π.χ. οσμές κλπ.)

Για το στόχο αυτό θα συνδυάζουμε

 • Δοκιμασμένες τεχνολογίες (όχι ο πειραματισμός σε άγνωστες τεχνικές)
 • Καινοτόμες τεχνικές/ στρατηγικές
 • Βέλτιστη λειτουργία τους

Με έμφαση

 • Στις ιδιαιτερότητες των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 • Στις ιδιαιτερότητες του κάθε ελαιουργείου (π.χ. διαφορές σε διαθεσιμότητα έκτασης, διαφορετικές δυναμικότητες, γεωγραφική θέση κ.λ.π.)
 • Στην παραγωγική διαδικασία στα νησιά μας

  Τονίζεται δηλαδή ότι δεν αναζητάτε απαραίτητα μία και μοναδική λύση για την διαχείριση των αποβλήτων, αφού οι λύσεις πιθανά να είναι διαφορετικές, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ελαιουργείου.

Σκοπός του NAIAS είναι η βέλτιστη λειτουργία τεχνολογιών που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνικές/ στρατηγικές και όχι ο πειραματισμός σε άγνωστες τεχνικές. Τεχνικά δύσκολες λύσεις δεν θα επιλεγούν, αφού μπορεί να βρουν εμπόδιο στην κατασκευή και λειτουργίας τους.

Επίσης, διερευνώνται λύσεις που θα συνοδεύονται από ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. ελαχιστοποίηση νερού) ενώ θα επιδιωχθούν και καινοτόμες ενέργειες κατά τη διαχείριση των αποβλήτων.

 

 

 

    
 

Κορυφή Σελίδας

Στόχοι και Προοπτικές | Ελαιουργεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Απόβλητα Ελαιουργείων - Ενημέρωση για Ελαιουργούς | ΕΛΑΙΑ - Δίκτυο Διαχείρισης ΕΛΑΙουργικών Αποβλήτων | Εφαρμογές & Πιλοτικές Μονάδες Δράσης | Πρόγραμμα NAIAS |

Επικοινωνία | Νέα | Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Στόχοι και Προοπτικές Εφαρμογές και Πιλοτικές Μονάδες Δράσης Απόβλητα Ελαιουργείων - Ενημέρωση για Ελαιουργούς North Aegean Innovative Actions and Support Ελαιουργεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΕΛΑΙΑ - Δίκτυο Διαχείρισης ΕΛΑΙουργικών Αποβλήτων Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Πανεπιστήμιο Αιγαίου