ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 

 

που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Επιστήμη

 

"ENVIRONMENTAL SCIENCES"
 

The Department of Environment, University of the Aegean (Mytilene, Lesvos island, Greece) offers a post-graduate course leading to the award of a ‘Master in Science (M.Sc.) in Environmental Sciences’, for the academic year 2015-2016 (in accordance to the Ministerial Decision n. 99828/Β7/27-06-2014 (FEK 1852/τ.Β’/07.07.2014).

 

The post-graduate course aims to train students in environmental sciences through taught courses and applied research (90 ECTS) and lasts for a minimum of three academic semesters (October 2015- January 2017).

 

The first semester includes taught courses in English on Research Methods, Design & Implementation and Advanced Seminars with one of the Department’s three sections (Environmental Engineering & Science; Applied Ecology; or, Environmental Social Sciences and Humanities), at the Department’s facilities on Lesvos, Greece.

 

For the next two semesters the students will undertake their individual research with the aim of producing and delivering: (a) an original research paper which will be submitted for publication at an international research journal (b) a written thesis which will be submitted to the Department of Environment, University of the Aegean. During the research semester students may be located wherever it is deemed appropriate.

 

Email: mresearch@env.aegean.gr

 

Important Documents

Call for application

Application form

Reference form

 

 

Π.Μ.Σ.  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΙΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας" άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1997-98 και στοχεύει στην παροχή επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα πολιτικής και σχεδιασμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αποστολή του Προγράμματος είναι η κατάρτιση/εξειδίκευση επιστημόνων με βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση για το περιβαλλοντικό ζήτημα. Οι επιστήμονες αυτοί θα μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία σύλληψης, διαμόρφωσης και εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής. Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων μέσω της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης επιστημόνων, η οποία οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ στον σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών και συστημάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

  

e-mail: postgrad@env.aegean.gr

Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/environment-postgraduate

 

Π.Μ.Σ. «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

 
Το Π.Μ.Σ. «Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. μετά από μονοετή φοίτηση (παρακολούθηση μαθημάτων  και διπλωματικής εργασίας).
Στόχος του Προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων στην Οικολογία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων, καθώς και στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία, με έμφαση στο σχεδιασμό διαχειριστικών συστημάτων και εγκαταστάσεων. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει διδασκαλία, άσκηση πεδίου, σεμινάρια, μεταπτυχιακή έρευνα και συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής ενώ η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. αναλογεί σε 12 μήνες πλήρους φοίτησης.

  

e-mail: msctheofr@env.aegean.gr

Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/theofrasteio/

 

 

    

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ