ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Το Π.Π.Σ. διακρίνεται σε δύο κύκλους μαθημάτων: 

-          Α' Κύκλος (1ο και 2ο έτος), περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και προσφέρει στον φοιτητή το αναγκαίο γενικό υπόβαθρο για τη συνέχιση των σπουδών του. 

-          Β' Κύκλος (3ο και 4ο έτος) περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής και επιτρέπει την εξειδίκευση και εμβάθυνση. Σημαντικό ρόλο παίζει η καθοδήγηση του φοιτητή από τον καθηγητή – Σύμβουλο Σπουδών.

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα στο Τμήμα Περιβάλλοντος, είναι οργανωμένα σε τρεις (3) κατευθύνσεις μαθημάτων:

-          Περιβαλλοντικών Επιστημών,

-          Εφαρμοσμένων Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Μηχανικής,

-          Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 

Συγκεκριμένες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο  ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ
Χειμερινό Εξάμηνο  (1ο ) Χειμερινό Εξάμηνο (3ο) Χειμερινό Εξάμηνο (5ο) Χειμερινό Εξάμηνο (7ο)
Εαρινό Εξάμηνο
(
2ο)
Εαρινό Εξάμηνο
(
4ο)
Εαρινό Εξάμηνο
(
6ο)
Εαρινό Εξάμηνο
(
8ο)
Μαθήματα που προσφέρονται καθ' όλη τη διάρκεια σπουδών

 

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Σεμινάρια - Διαλέξεις – Συνέδρια

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Θερινή Πρακτική Άσκηση

Έναρξη - λήξη διδασκαλίας και εξέτασης μαθημάτων

Προγράμματα Συνεργασίας με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Εγγραφή σε μαθήματα

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Προαπαιτούμενα και εξαρτημένα μαθήματα

   

Κανόνες λήψης πτυχίου

 

 

Πτυχίο - Βαθμός – Ορκωμοσία

 

 

Υπολογισμός βαθμού πτυχίου

Σύμβουλος Σπουδών

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ