Νομοθεσία
Διεργασίες
Πρότυπα
Βέλτιστες Πρακτικές
Χρήσιμες Επαφές
Ορολογία
Συχνές Ερωτήσεις
Ομάδα Εργασίας
Επικοινωνήστε
Συνδέσεις
Πείτε μας την άποψή σας για το Envirohelp.gr
Διαβάστε τους όρους χρήσης και την αποποίηση ευθύνης

Αρχική Σελίδα

Η Ιστοσελίδα EnviroHelp παρέχει 4 υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Επιλέξτε...

 

Εντοπισμός και συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας και μείωσης κόστους

Αναζήτηση εξωτερικής υποστήριξης

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στην επιχείρησή σας

 

 

 

Δείτε την Τελική Έκθεση του Προγράμματος EuroWaste που αφορά την Περιβαλλοντική Υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:

Word
Acrobat

 

 

 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Τμήμα Περιβάλλοντος- Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων

  University of the Aegean- Department of Environment- Waste Management Laboratory