Το Δίκτυο


Η δημιουργία του "ΕΛΑΙΑ - Δίκτυο Διαχείρισης ΕΛΑΙουργικών Αποβλήτων" είναι μία πρωτοβουλία του Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια του προγράμματος NAIAS - "Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων" του προγράμματος NAIAS - "Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων".

Σκοπός της δημιουργίας του "ΕΛΑΙΑ" είναι η διασύνδεση και η μεταφορά πληροφορίας στα διάφορα επίπεδα προσώπων και φορέων που σχετίζονται με την παραγωγή ελαιόλαδου. Σε προκαταρκτικό στάδιο, το αντικείμενο του δικτύου θα εστιαστεί στην διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργείων και στην γενικότερη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της παραγωγικής διαδικασίας του ελαιόλαδου.

Εργαλεία:

  • Παρουσίαση των στοιχείων και δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων ιδρυμάτων εντός του "Δίκτυο - ΕΛΑΙΑ" στην Ελλάδα και το Εξωτερικό [κατάλογο συμμετεχόντων ιδρυμάτων]
  • Παροχή [καταλόγου αναφορών] σε βιβλιογραφία, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων, που εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα ελκυστική σε διεθνές επίπεδο.
  • Ανταλλαγή απόψεων με φορείς Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων Ελαιουργείων μέσω [Discussion Board] (στην αγγλική γλώσσα)
  • Παρουσίαση πιλοτικών δράσεων διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων στα πλαίσια του προγράμματος NAIAS - "Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων" μαζί με καταλόγο των ελαιουργείων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου [ NAIAS 7.6]
  • Λίστα άλλων χρήσιμων Ιστοσελίδων που ασχολούνται με την διαχείριση Αποβλήτων ελαιουργείων και την ελαιοπαραγωγή.


Στόχοι:

  • διερεύνηση των εναλλακτικών τεχνολογιών επεξεργασίας - διαχείρισης των αποβλήτων ελαιουργείων, διεθνώς
  • η διασύνδεση των συμμετεχόντων ιδρυμάτων με επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και η δημιουργία δυνατοτήτων συνεργασίας σε ερευνητικών προγραμμάτων
  • η εδραίωση μηχανισμού για την μεταφορά τεχνογνωσίας (Technology Transfer Strategy), μέσω του ΕΔΑ προς τους ελαιουργούς και τους ελαιοπαραγωγούς
  • η διασύνδεση μεταξύ εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων της ελιάς, με απώτερο στόχο την βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του όλου Κύκλου Ζωής του προϊόντος


 

 

Κορυφή Σελίδας

Το Δίκτυο | Κατάλογος Μελών Δικτύου | Αναζήτηση Βιβλιογραφίας και Δημοσιεύσεις | Συζήτηση | Σύνδεσμοι Διαχείρισης και Ελαιοπαραγωγής

Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων | Πρόγραμμα NAIAS - Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

NAIAS: Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Ελαιουργίων Αρχική Σελίδα Επικοινωνία English Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το Δίκτυο Κατάλογος Μελών Δικτύου Αναζήτηση Βιβλιογραφίας και Δημοσιεύσεις Συζήτηση Σύνδεσμοι Διαχείρισης Αποβλήτων και Ελαιοπαραγωγής