Σύνδεσμοι Διαχείρισης Αποβλήτων και ΕλαιοπαραγωγήςAssociations

Food and Agriculture Organization of the United Nations
http://www.fao.org/waicent/FAOINFO/AGRICULT/Default.htm

International Olive Oil Council (IOOC). The IOOC is a UN-chartered body that regulates olive oil throughout most of the world, but not the United States).
http://www.internationaloliveoil.org

NAOOA (North American Olive Oil Association)
http://www.aboutoliveoil.org

AOOA (Australian Olive Oil Association)
http://www.australianolives.com.au/

CEAO-Comite Economique Agricole de l' Olivier
http://www.oleiculture.com

Hellenic Ministry of Agriculture - Elaiokomiko Mitroo/ Ðëçñïöïñßåò Åëáéïêïìéêïý Ìçôñþïõ
www.minagric.gr/greek/2.1.3.5.html

National Agricultural Research Foundation, Greece (N.AG.RE.F.)
http://www.nagref.gr/

European Olive Oil Medical Information Library
http://europa.eu.int/comm/agriculture/prom/olive/medinfo/

Institutes

Gerplasm of olives, Italy
http://www.area.fi.cnr.it/olivo/oliveng.htm

Institute for Mediterranean Agro-Forestry, Olive-growing Department, Italy
http://www.iro.pg.cnr.it/inglese/home.html

Institute of Olive Tree und subtropical Plants of Chania, Greece
http://www.nagref-cha.gr/indexen.html


Research Programmes

Biolive Programme
Development of industrial solutions for the recycling and valorisation of the olive oil fabrication residues for biopolymers and fine chemicals
http://www.nf-2000.org/secure/FP5/S1241.htm

EU project AIR3-CT94-1987 "BIOWARE: Development of a Biological Integrated Process for Purifying Olive Oil WasteWater Recovering Energy and Producing Alcohol".
http://www.nf-2000.org/secure/Air/S193.htm

EU project FAIR CT96-1420 "IMPROLIVE: Improvements of Treatments and Validation of the Liquid-Solid Waste from the Two-Phase Olive Oil Extraction".
http://www.fiw.rwth-aachen.de/improlive/improlive.html

http://www.ucm.es/info/improlive

EU project ICA3-CT-1999-000 "Wastewater recycling of olive oil mills in Mediterranean countries-Demonstartions and sustainable reuse of residuals".
http://www.medaqua.org/Forum/WAWAROMED.html


Olive Growing

ISHS Acta Horticulturae 474 , III International Symposium on Olive Growing
162 Articles online
http://www.actahort.org/books/474/

California Olive Oil Information
www.oliveoilsource.com

Australien Olive Oil Information
www.oliveaustralia.aust.com

Spanish Olive Oil Information (only in Spanish)
www.oliva.net

Olive Mill Equipment

Small size olive mills from Italy
www.tem.it/prodotti1.asp

Australien Rural Industries Research & Development Corporation
www.rirdc.gov.au/pub/olive5yr.htm

Alfa Laval
www.alfalaval.com

Westalia
www.westfalia-separator.com

Amendduni Nicola
www.amenduni.it

Pieralisi
www.pieralisi.it

Deutz
www.deutz.com

Hiller
http://www.hillerzentri.de

Tecnoalimenti S.C.
www.tecnoalimenti.com

Flottweg
www.flottweg.com

Commercial Sites

Magazine "Olive and Olive Oil" Online, Greece
http://www.oliveoil-info.com/index.htm

Online Mediterranean Commodities Exchange - from Italy
History, Culture, Classification of olive oils
http://www.borsamerci.it/doc/UK/f_doc_olivicolo.asp

Commercial site from New Zealand including background information
www.olivani.co.nz/index.cfm

Commercial site on a specific brand including background information
www.organicoil.com

Olive Oil Guide of Turkey including Olive Oil Turkey Trade Board
http://www.oliveoilturkey.com/

California Olive Oil Industry
www.calolive.org

Spansich Olive Oil Exporters Association
www.asoliva.com

Greek association of industries and processors of Olive Oil
http://www.oliveoil.gr/index.html

Imports of italian olive oil
http://www.giusioil.com

Biolea organic olive oil, Greece
http://www.biolea.gr

Australian olive oil company
http://www.olives.net


 

 

Κορυφή Σελίδας

Το Δίκτυο | Κατάλογος Μελών Δικτύου | Αναζήτηση Βιβλιογραφίας και Δημοσιεύσεις | Συζήτηση | Σύνδεσμοι Διαχείρισης και Ελαιοπαραγωγής

Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων | Πρόγραμμα NAIAS - Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

NAIAS: Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Ελαιουργίων Αρχική Σελίδα Επικοινωνία English Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το Δίκτυο Κατάλογος Μελών Δικτύου Αναζήτηση Βιβλιογραφίας και Δημοσιεύσεις Συζήτηση Σύνδεσμοι Διαχείρισης Αποβλήτων και Ελαιοπαραγωγής