Σύζητηση


Σας καλούμε να διατυπώσετε τις απόψεις σας στο πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων των Ελαιουργείων. Το "Ε.Δ.Α.", σε συνεχής ενημέρωση της σελίδας αυτής, θα δημοσιεύει την επιστολή σας (παρακαλούμε για αποστολές στην αγγλική γλώσσα) στο σημείο αυτό μετά από κατάλληλη καταχώρηση σε ένα από τα τρέχοντα φάκελο θεμάτων.

Απευθυνόμαστε σε

  • Εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων της ελιάς (με ανώτερο στόχο την βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του όλου Κύκλου Ζωής του προϊόντος)
  • Ελαιουργούς (για την μεταφορά τεχνογνωσίας)
  • Επιστημονικούς φορείς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (για μελλοντική σύμπραξη σε ερευνητικά προγράμματα και μεταφορά τεχνογνωσίας)

Η σελίδα αυτή λειτουργεί λόγω διευκόλυνσης της διαδικασίας διατύπωσης των επιστολών στην αγγλική γλώσσα.


ELAIA - Discussion topics

Olive Oil Production Prospects & Waste

Organic Farming

Innovative and Qualitative Olive Products

Olive Oil Production Process

Minimizing Water Consumption

Minimizing Energy Consumption

Increasing the Oil Quality

Olive Mill Equipment

Three Phase Process

Two Phase Process

Traditional Press Process

Olive Mill Waste Management

Liquid Waste

 

Biological Treatment/ Utilization Processes

 

Other Treatment/ Utilization Processes

Solid Waste (Leaves and Pomace)

 

Biological Treatment/ Utilization Processes

 

Other Treatment/ Utilization Processes

 

 

Κορυφή Σελίδας

Το Δίκτυο | Κατάλογος Μελών Δικτύου | Αναζήτηση Βιβλιογραφίας και Δημοσιεύσεις | Συζήτηση | Σύνδεσμοι Διαχείρισης και Ελαιοπαραγωγής

Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων | Πρόγραμμα NAIAS - Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

NAIAS: Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Ελαιουργίων Αρχική Σελίδα Επικοινωνία English Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το Δίκτυο Κατάλογος Μελών Δικτύου Αναζήτηση Βιβλιογραφίας και Δημοσιεύσεις Συζήτηση Σύνδεσμοι Διαχείρισης Αποβλήτων και Ελαιοπαραγωγής