Αγγελίδης Ο. Μιχάλης

Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

 

Γραφείο: 205, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36232

E-mail: magel@aegean.gr

 

Σπουδές:

Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1985

D.E.A. Οικολογίας, Universite Paris 7, Γαλλία, 1978

Πτυχίο Χημείας, Χημικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, 1978

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Περιβαλλοντική χημεία, ρύπανση θάλασσας και εσωτερικών υδάτων, διαταραχή των βιογεωχημικών κύκλων ιχνοστοιχείων από της ανθρώπινες δραστηριότητες.
 

» Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «
 

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ