ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τρούμπης Ανδρέας

Καθηγητής (Διευθυντής Τομέα)

Δημητρακόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

(Πρόεδρος Τμήματος)

Ματσίνος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακριώτης Τριαντάφυλλος

Επίκουρος Καθηγητής

Θεοδώρου Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τσαμπούκου Σκαναβή Κωνσταντίνα

Καθηγήτρια

Σπιλάνης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ευαγγελινός Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής

Μποτετζάγιας Ιωσήφ

Επίκουρος Καθηγητής

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Πηλίνης Χριστόδουλος

Καθηγητής (Διευθυντής Τομέα)

Αγγελίδης Μιχαήλ

Καθηγητής

Χαραλαμπόπουλος Δίας

Καθηγητής

Χατζόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Γαγάνης Πέτρος

Επίκουρος Καθηγητής

Καλαντζή Όλγα-Ιωάννα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ματσούκας Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

Στασινάκης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ