Ματσίνος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

 

Γραφείο: 308, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36228

E-mail: matsinos@aegean.gr

 

Σπουδές:

Πτυχίο Μαθηματικών της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, MSc. Biomathematics, University of Tennessee, Knoxville, Ph.D. Degree in Theoretical Ecology, Department of Life Sciences, University of Tennessee, Knoxville

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Μαθηματική Οικολογία, Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας,  Ειδικές Στατιστικές Μέθοδοι, Ανάπτυξη Προσομοιώσεων Cellular Automata με χρήση αντικειμενοστραφούς κώδικα, Ανάπτυξη μοντέλων βιοσυγκέντρωσης τοξικών σε τροφικά δίκτυα
 

» Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ