ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Μουτζούρη Διαμάντη, Προϊσταμένη-Γραμματέας Τμήματος
Γραφείο:
Γραμματεία Τμήματος (κτ. Ξενια Α)

Τηλ.:
22510 36284 Email:
dmoutzou@aegean.gr
 

Δημάκη Μαρία, Γραμματέας
Γραφείο:
Γραμματεία Τμήματος (κτ. Ξενια Α)

Τηλ.:
22510 36203 Email:
mdimaki@aegean.gr
 

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ