ΜΕΛΗ Ε.Ε.ΔΙ.Π.
 

Αλούπη Μαρία
[Χημεία]
Σπουδές:

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό Δίπλωμα Περιβαλλοντικών Επιστημών,
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Γραφείο:
213 - κτ. Ξενία Α
Τηλ.:
22510 
36225 Email:
malou@env.aegean.gr

   

Ανδρέου Αντώνης
[Πληροφορική]
Σπουδές:
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
MSc Computer Graphics & Virtual Environmnets, University of Hull, England.
Γραφείο:
213
- κτ. Ξενία Α 
Τηλ.:
22510 3628
5 Email:
andreou@aegean.gr
   

Γεωργή Νίκη
[Βιολογία]
Σπουδές:
Τμήμα
Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο:
313 - κτ. Ξενία Α
Τηλ.:
22510 36282
Email:
ngeor@env.aegean.gr 
   

Ζαφειρίου Εριφύλη
[Βιολογία]
Σπουδές:
Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραφείο: 313 - κτ. Ξενία Α
Τηλ.:
22510 362
24 Email:
ezaf@env.aegean.gr

    

Καραγιάννη Χρυσοβαλαντία
[Περιβάλλον]
Σπουδές:
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μ.Π.Σ. Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γραφείο: ΥΑ1 - κτ. Ξενία Β
Τηλ.:
22510 36213
Email:
hkaragianni@env.aegean.gr

   

Καραντανέλλης Γεώργιος
[Χημεία]
Σπουδές:
Τμήμα Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραφείο: 213 - κτ. Ξενία Α
Τηλ.:
22510 36275
Email:
gkarantan@aegean.gr
  

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ