Χατζόπουλος Ν. Ιωάννης
Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Διευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

Γραφείο: 201, κτ. Ξενία Α
Τηλέφωνο: 22510-36211
E-mail: ihatz@aegean.gr

Σπουδές:
Ph.D., University of Washington U.S.A., 1976-1979
Υποψήφιος διδάκτορας, University of Washington, 1976
Μεταπτυχιακό δίπλωμα Master of Science in Civil Engineering, University of Washington U.S.A., 1975 – 1976.
Τριτοετής και τεταρτοετής σπουδαστής του τμήματος Α.Τ.Μ. στο Ε.Μ.Π. και Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., 1969 - 1971
Πρωτοετής και δευτεροετής σπουδαστής του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., 1967 – 1969


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Τηλεπισκόπηση / Φωτογραμμετρία, Χαρτογραφία/ GIS και Εφαρμογές Πληροφορικής.
 

» Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ