Ευαγγελινός Ηρ. Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Γραφείο: 202, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36205

E-mail: kevag@aegean.gr

 

Σπουδές:

Διδακτορικό (PhD), Imperial College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και οι Επιπτώσεις τους στη Περιβαλλοντική Πολιτική καθώς και στη Στρατηγική της Βιομηχανίας, 2003

Master (MSc), Πανεπιστήμιο του York, (UK), με αντικείμενο Περιβαλλοντικά Οικονομικά και Περιβαλλοντική Διαχείριση, 1996

Πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1995

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Περιβαλλοντική διαχείριση φορέων και επιχειρήσεων, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS, ISO 14001), Περιβαλλοντική Πολιτική, Κοινωνική Υπευθυνότητα επιχειρήσεων, Πράσινα προϊόντα και κατανάλωση, Ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι.
 

» Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ