Χαραλαμπόπουλος Α. Δίας

Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης
Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Ενέργειας
 

Γραφείο: 208, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36223/36283

E-mail: dharal@aegean.gr

 

Σπουδές:

Διδακτορική Διατριβή, University of Birmingham, UK, 1983

MSc in Industrial Management, University of Birmingham, UK, 1980

Πτυχίο Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ε.Μ.Π., 1978

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Δυναμικό, τεχνολογία, πολιτική), Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων και εφαρμογές στον σχεδιασμό ενεργειακών έργων, Eνεργειακή πολιτική και μοντελοποίηση (Πρωτόκολλο Κυότο, Αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών και ενεργειακών πολιτικών), Ενεργειακή Οικονομία, Σχεδιασμός θερμικών ηλιακών συστημάτων, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον κύκλο παραγωγής ενέργειας,  Ανάλυση αιολικού δυναμικού για ηλεκτροπαραγωγή, Εξοικονόμηση ενέργειας και Ενεργειακή Διαγνωστική σε βιομηχανία/κτίρια.
 

» Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ