Πηλίνης Χριστόδουλος

Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης
Διευθυντής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης
 

Γραφείο: 207, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36233

E-mail: xpil@aegean.gr

 

Σπουδές:

Ph. D. Environmental Engineering, California Institute of Technology (Caltech), 1988

M. Sc. Environmental Engineering, California Institute of Technology (Caltech), 1984

Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1983


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Μετρήσεις και μοντελοποίηση σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, ατμοσφαιρική χημεία, Φαινόμενο Θερμοκηπίου.
 

» Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ