Στασινάκης Σ. Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

 

Γραφείο: 212, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36257

E-mail: astas@env.aegean.gr

 

Σπουδές:

Μεταδιδακτορική Έρευνα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2004-2005

Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου, 1997-2002

Πτυχίο, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου, 1993-1997

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων και λασπών. Τοξικότητα και συμπεριφορά βαρέων μετάλλων και συνθετικών οργανικών ενώσεων κατά τη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Επίδραση των συνθηκών λειτουργίας συστημάτων ενεργού ιλύος στις διεργασίες σχηματισμού βιοκροκίδων και διαχωρισμού των αιωρουμένων στερεών. Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων.
 

» Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ