Δημητρακόπουλος Γ. Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

Πρόεδρος Τμήματος Περιβάλλοντος

 

Γραφείο: 305, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36236

E-mail: pdimi@env.aegean.gr

 

Σπουδές:

Μεταδιδακτορικές Σπουδές στο Institute of Environmental Sciences, University of Zurich, 2002.

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου, 2001.

Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου 1995.

Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1994.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Βιοποικιλότητα και λειτουργία των οικοσυστημάτων, σχεδιασμός διατήρησης της φύσης.
 

» Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ