Ματσούκας Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης


Γραφείο:
203, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36289

E-mail: matsoukas@aegean.gr

 

Σπουδές:
Πτυχίο Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1994), Διδακτορικό Δίπλωμα από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του University of Cincinnati (2000).

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Μοντελοποίηση της διάδοσης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα

Χωροχρονική περιγραφή βροχοπτώσεων

Ισοζύγιο ενέργειας της θάλασσας, αλληλεπίδραση ωκεανού/ ατμόσφαιρας

Η επίδραση του ανθρώπου στο πλανητικό ενεργειακό ισοζύγιο, κλιματική αλλαγή

 

» Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «

 

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ