Θεοδώρου Σ. Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

 

Γραφείο: 312, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36247

E-mail: ktheo@aegean.gr

 

Σπουδές:

Διδακτορική διατριβή στον τομέα Οικολογίας του Γαλλικού Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie (Paris VI), 2002

Μεταπτυχιακό δίπλωμα Οικολογίας (DEA dEcologie) από το Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie (Paris VI), 1999

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1996

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Γενετική των πληθυσμών και οι εφαρμογές της στη Βιολογία της Διατήρησης.
Μελέτη των γενετικών διεργασιών και των προβλημάτων βιωσιμότητας
μικρών και κατακερματισμένων πληθυσμών.
 

» Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ