Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 
 

Σε μια εποχή όπου έχει γίνει αντιληπτή η αλληλένδετη σχέση μεταξύ των διαφορετικών μορφών αποβλήτων και όπου δίνεται έμφαση στη σχέση διαχείρισης φυσικών πόρων και αποβλήτων, το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΔΑ) του Τμήματος Περιβάλλοντος έχει επικεντρώσει το κύριο βάρος εκπαίδευσης και έρευνας που υποστηρίζει στα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ).
Η έμφαση του ΕΔΑ δίνεται περισσότερο στην επιλογή και οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης πόρων και αποβλήτων ενός ενιαίου γεωγραφικού χώρου (Δήμοι, Νομοί, Νησιά κλπ) και λιγότερο στην ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας.
Δεδομένου του νησιωτικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο φυσικός χώρος κυριας δραστηριοποίησης και ερευνητικού ενδιαφέροντος του ΕΔΑ είναι τα νησιά.
Οι ποσοτικοί περιορισμοί που χαρακτηρίζουν τους φυσικούς πόρους στα νησιά, αυξάνουν την ανάγκη ολοκληρωμένης προσέγγισης καθώς η διαχείριση των αποβλήτων, συχνά ανάγεται σε πρόβλημα διαχείρισης φυσικών πόρων.
Οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν τα συστήματα διαχείρισης των νησιών είναι η μικρή κλίμακα των οικισμών, η εποχιακή μεταβολή του πληθυσμού (άρα και πιέσεων) και η οργανωτική αδυναμία που χαρακτηρίζει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.

 

 

Κορυφή Σελίδας

 

Το Εργαστήριο || Προσωπικό || Εκπαίδευση || Έρευνα || Εκδόσεις || Εξοπλισμός || Σύνδεσμοι || Επικοινωνία

 

 
 
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία English