Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 
 

 

Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος ήταν η επιστημονική παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδοσης των πιλοτικών συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων στα ελαιουργεία Θεόδωρου Γιαννάκα, (Αφάλωνας Λέσβου), Περικλή Καντάρη & Σια Ο.Ε – Όλυμπος (Βασιλικά Λέσβου), και Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανεμότιας (Ανεμότια Λέσβου). Το πρόγραμμα παρακολούθησης συμπεριλάμβανε την μακροσκοπική παρακολούθηση της λειτουργίας των συστημάτων μέσω εβδομαδιαίων επισκέψεων, καθώς και τη διεξαγωγή χημικών αναλύσεων για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικών και χημικών παραμέτρων. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στα χημικά εργαστήρια του Τμήματος Περιβάλλοντος από απόφοιτο του τμήματος και περιλάμβαναν μέτρηση του pH, των αιωρούμενων στερεών, της αγωγιμότητας, της βιοχημικής απαίτησης οξυγόνου, της χημικής απαίτησης οξυγόνου, του υπολειμματικού χλωρίου, των ολικών φαινολών, των ανιόντων Καλίου και Νάτριου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κύριο Αναστάσιο Πεταλά, Τηλ. 2251036213, Email: apetalas@env.aegean.gr

Link στο πρόγραμμα NAIAS (εγκαταστάσεις πιλοτικών μονάδων ολοκληρωμένεης διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων) 

 

Το Εργαστήριο || Προσωπικό || Εκπαίδευση || Έρευνα || Εκδόσεις || Εξοπλισμός || Σύνδεσμοι || Επικοινωνία

Κορυφή Σελίδας

 

 

 
 
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία