ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος στεγάζεται στα κτίρια «Ξενία Α» και «Ξενία Β» που απέχουν 2,5 χμ από το κέντρο της πόλης. 

 

Η πρόσβαση στα κτίρια “Ξενία” είναι δυνατή με αστικό λεωφορείο, το οποίο αναχωρεί από το κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης .
 

 

ΞΕΝΙΑ Α

ΞΕΝΙΑ Β

Υπόγειο

 

Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων

Ισόγειο

 

Εργαστήριο Βιολογίας
Εργαστήριο Χημείας
Κυλικείο

Γραμματεία Τμήματος
Γραμματεία Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση
Γραμματεία Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης

1ος όροφος

Αίθουσες Διδασκαλίας
Εργαστήρια Πληροφορικής

Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα

2ος όροφος

Γραφεία Διδασκόντων

Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας

3ος όροφος

Γραφεία Διδασκόντων
Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Γεωργία και Περιβάλλον»
Αίθουσα Σεμιναρίων

Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας
Γραφείο Προέδρου
Αίθουσες Ερευνητών

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ