ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Η γραμματεία του Τμήματος Περιβάλλοντος στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου «Ξενία Β». Στις αρμοδιότητές της είναι η διοικητική υποστήριξη του τμήματος, η εγγραφή των φοιτητών, καθώς και η παροχή απαιτούμενων δικαιολογητικών και πληροφοριών σε φοιτητές και διδακτικό προσωπικό.

 

Τηλ.: 22510 36200

Fax: 22510 36209

Email: secr@env.aegean.gr

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ