ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Οι βασικοί στόχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο των Περιβαλλοντικών Σπουδών και Επιστημών.

 

Η εκπαίδευση αρθρώνεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται από το Τμήμα, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει τους μέλλοντες Περιβαλλοντολόγους οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα διεπιστημονικό πεδίο με ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν εντατική και εκτατική μορφή, ενώ η φύση και η πολυπλοκότητα τους απαιτεί συνέργειες από διαφορετικές επιστήμες.

 

Σε όλες τις ερευνητικές περιοχές καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει τις φυσικές και βιολογικές επιστήμες, την οικολογία, την οικονομία, την εκπαίδευση, την πολιτική, την περιβαλλοντική μηχανική και την ενέργεια. Το μεθοδολογικό πλαίσιο αναπτύσσεται τόσο στην θεωρητική - με την μαθηματική μοντελοποίηση, όσο και στην πειραματική διάσταση, προσφέροντας λύσεις και απαντήσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι του Τμήματος προετοιμάζονται για ερευνητική απασχόληση στον ακαδημαϊκό χώρο, στην δημόσια διοίκηση και στους διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ