ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1984, (ίδρυση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών) με έδρα την Μυτιλήνη, στην Λέσβο.

 

Ένα από τα πρώτα Τμήματα ήταν αυτό το  Τμήμα Επιστημών Φυσικού Περιβάλλοντος, το οποίο ιδρύθηκε το 1985, δέχτηκε τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 και από το ακαδημαϊκό έτος 1987- 1988, προσέφερε οργανωμένες προπτυχιακές σπουδές που οδηγούσαν στην απόκτηση του πτυχίου του Περιβαλλοντολόγου.

 

Το 1989 μετονομάστηκε σε Τμήμα Περιβάλλοντος.

 

Την περίοδο 1998 – 2004, είχε την   διοικητική ευθύνη του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Περιβαλλοντική Χαρτογραφία», του οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί.

 

Τον Ιανουάριο του 2004, μαζί με το  Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας εντάχθηκαν στην άρτι ιδρυθείσα Σχολή Περιβάλλοντος.


 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ