ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Σ.Α.Π.Ε.) είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 1995 και έδρα του είναι η Αθήνα. Αντικείμενα του Συλλόγου είναι η διαφύλαξη, προαγωγή, υποστήριξη και υπεράσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του, όπως επίσης η προαγωγή της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.env.gr

 

 Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (EΠΠΕ)

 

H Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Ε.Π.Π.Ε.) αποτελεί το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό συνδικαλιστικό σωματείο πανελλαδικής έκτασης των Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων. Ιδρύθηκε το 1995 από απόφοιτους του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την επωνυμία "Σύλλογος Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας" και μετονομάστηκε σε "Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας" μετά την αλλαγή του καταστατικού του το 2005.

 Για περισσότερες πληροφορίες:  www.eppe.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ