ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε ταυτόχρονα με το ομώνυμο Πανεπιστήμιο, το έτος 1984.  Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί ανεξάρτητη Διεύθυνση του Ιδρύματος και απαρτίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης που εδρεύει στη Μυτιλήνη και από τα Παραρτήματα Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου και Σύρου που ως έδρα έχουν τα αντίστοιχα νησιά.
 

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου περιλαμβάνει:

  • Βιβλία που καλύπτουν θεματικά το γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα

  • Πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κτλ)

  • Διδακτορικές Διατριβές

  • Εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

  • Οπτικοακουστικό υλικό


Δικαίωμα δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, είναι η κατοχή δελτίου χρήστη της Βιβλιοθήκης.

  

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχουν τη δυνατότητα βιβλιογραφικής αναζήτησης άρθρων περιοδικών  σε  βάσεις δεδομένων.
 

Όλα τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, μέσω δικτύου, καθώς και με το Διαδίκτυο. Αντίστοιχα, προσφέρουν στους χρήστες των παραπάνω δικτύων on-line πρόσβαση στους καταλόγους των παραρτημάτων και στους εξυπηρετητές πληροφοριών που συντηρούνται από την Κεντρική Υπηρεσία.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ


 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ