ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  

Ο φοιτητικός σύλλογος του Τμήματος Περιβάλλοντος «Μιχάλης Μυρογιάννης» αποτελεί το πρωτοβάθμιο συλλογικό όργανο των φοιτητών. Το όνομα του Συλλόγου προέρχεται από τον Μυτιληνιό αγωνιστή που έχασε τη ζωή του στις 17 Νοέμβρη του 1973, κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η διοίκηση ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ως ανώτατο όργανό του ορίζεται η Γενική Συνέλευση των φοιτητών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγεται κάθε χρόνο με τις φοιτητικές εκλογές, ενώ μέλη του ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ως νόμιμοι αντιπρόσωποί του στα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου. Οι αποφάσεις του Συλλόγου λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του. Μέλη του Συλλόγου εκλέγονται ως νόμιμοι αντιπρόσωποι στα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου.

 

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ