ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

      ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1

"Το Πράσινο Πανεπιστήμιο" Τι χρειάζεται για να είναι ένα Πανεπιστήμιο Αειφόρο;

2

«πράσινη» Πανεπιστημιούπολη 

Προτάσεις για την ανάπτυξη πλαισίου Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

4

«Πράσινο» πανεπιστήμιο και διαχείριση ενέργειας: Στρατηγικές και δράσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής 

Πράσινο Πανεπιστήμιο 

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΠΟΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στο ΓΠΑ. 2007-2010»

Πράσινο Πανεπιστήμιο και Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)


      ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΑΓΑΝΗΣ,
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ASSESSING COMMUNITY RESILIENCE IN MEDITERRANEAN REGION ΣΚΑΝΑΒΗ,
ΖΑΛΙΔΗΣ,
ΣΥΝΟΛΑΚΗΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΕΡΠΕΤΙΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ: ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΗΜΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ALYSSUM LESBIACUM

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΤΡΟΥΜΠΗΣ,
ΚΑΖΑΚΟΥ
ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ,
ΚΥΠΑΡΡΙΣΗΣ-ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΜΠΙΣΚΟΣ,
ΣΑΜΑΡΑ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

  ΘΕΟΔΩΡΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΛΟΠΕΤΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

  ΠΗΛΙΝΗΣ,
ΜΠΙΣΚΟΣ,
ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 ΜΠΙΣΚΟΣ,
ΠΗΛΙΝΗΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

RPORATE RESPONSIBILITY: A VOLUNTARY INSTRUMENT FOR SOCIAL ACCOUNTABILITY AND ENVIRONMENTAL SELF-REGULATION ESSAYS ON THE GREEK BUSINESS SECTOR-IMPLICATIONS FOR PARTITIONERS AND POLICY MAKERS
APPENDIX 1, 2, 3, 4, 5, 6

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ,
ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ,
ΧΑΛΚΟΣ
ΓιαμαρΕλου ΜαρΙα Ανάπτυξη Αναλυτή Υγροσκοπικότητας Αιωρούμενων Σωματιδίων και Διεξαγωγή Εργαστηριακών Μετρήσεων και Μετρήσεων Πεδίου σε Αστικούς και Περι-Αστικούς Χώρους ΜπΙσκος,
ΜατσοΥκας,
ΕλευθεριΑδης
ΚοτζαπΕτρος ΑλΕξανδρος Αυτόματος Έλεγχος Συστημάτων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων με Χρήση Προηγμένων Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης ΣτασινΑκης,
ΠηλΙνης,
ΜατσοΥκας
ΡετσιλΙδου Ολγα Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ακριβή Εκτίμηση των Αλλαγών Χρήσεων Γης σε Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον Χρησιμοποιώντας Κυψελοειδή Αυτόματα – Εφαρμογή στη νήσο Νάξο ΧατζΟπουλος,
ΧαραλαμπΟπουλος,
ΜατσΙνος
ΡουβΕλας ΕλευθΕριος-ΔημΗτριος Η Επίδραση της Κλίμακας στην Δυναμική Χωρικά Προσδιορισμένων Μεταπληθυσμών: Προβλέψεις Στοχαστικού Μοντέλου ΜατσΙνος,
ΠαντΗς,
ΘεοδΩρου
ΧαιρετΑκη ΜαρΙα Μελέτη της Χρωματικής Ευαισθησίας Παρατηρητή στις Μεταβολές της Οπτικής Ποιότητας της Ατμόσφαιρας με Χρήση Μοντέλου Ορατότητας: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Λογισμικού Ψυχοφυσικής Αξιολόγησης ΠηλΙνης,
ΧατζΟπουλος,
ΜατσοΥκας
Ιατρού ΕυαγγελΙα Διερεύνηση της απομάκρυνσης αντιβιοτικών μέσω δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και μελέτη της τύχης τους κατά την εισαγωγή τους στο υδάτινο περιβάλλον

ΣτασινΑκης, Θωμαϊδης, ΜαμΑης

ΣτεφανΑκης ΔημΗτριος Δημιουργία Αυτόνομης Εναέριας Πλατφόρμας Τηλεπισκόπισης για την Παραγωγή Χαρτών Δεικτών Βλάστησης & Προσδιορισμό Δυναμικών Παραγωγής ΜΑργαρης, ΣκαναβΗ, ΣουλακΕλλης

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
    (Ελεγχόμενη Πρόσβαση)