Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 
 

ΕΠΕΑEΚ ΙΙ:  Μέτρο 2.2 «Ανάπτυξη και Προσφορά Περιβαλλοντικών Μαθημάτων»      

                   Μέτρο 2.6. «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών»

 

Στόχος του παρόντος έργου είναι να αναβαθμίσει το Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος με βάση τις διεθνείς τάσεις στις σπουδές περιβάλλοντος και να εξοικειώσει τους φοιτητές στους σύγχρονους τρόπους  εκπαίδευσης ώστε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και κατά την μετέπειτα επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία να ενημερώνονται εύκολα και ταχύτατα. Αυτό επιβάλει ο ταχύς ρυθμός εξέλιξης των περιβαλλοντικών επιστημών και τεχνολογίας που απαιτεί συνεχή ενημέρωση σε διεθνές επίπεδο και διά βίου, από απόσταση, εκπαίδευση. Μαθήματα κορμού (π.χ. φυσική, χημεία, βιολογία, γεωλογία, μαθηματικά, οικονομικά, κοινωνιολογία) εμπλουτίζονται με περιβαλλοντικά παραδείγματα και τριβή στις νέες τεχνολογίες (χρήση Η/Υ και διαδικτύου, επιδεικτικά πειράματα, εικονικά εργαστήρια, κ.α.). Μαθήματα ειδίκευσης εμπλουτίζονται με πραγματικές περιπτώσεις μελετών (case studies), ασκήσεις πεδίου, εργαστήρια, φροντιστήρια και σπουδαστήρια όπου οι διδασκόμενοι καλούνται να αναλάβουν ρόλους εμπλεκόμενων ομάδων σε πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα  για εμπέδωση γνώσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ. 2251036213

e-mail: hkaragianni@env.aegean.gr

           ggiou@env.aegean.gr

 

 

=>ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 

 

 

To Εργαστήριο || Προσωπικό || Εκπαίδευση || Έρευνα || Εκδόσεις || Εξοπλισμός || Σύνδεσμοι || Επικοινωνία

Κορυφή Σελίδας

 

 
 
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία