Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 
 

Το πρόγραμμα EuroWaste σκοπεύει στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο για την δωρεάν τηλε-εκπαίδευση (e-learning) του προσωπικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση αποβλήτων και τη γενικότερη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων των επιχειρήσεων. Η εξοικονόμηση φυσικών πόρων, προσφέρει πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός του Πανεπιστήμίου Αιγαίου και άλλα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα και συγκεκριμένα το  Staffordshire University (Μεγάλη Βρετανία), το  (Brno University of Technology) (Τσεχία) και το (National University of Ireland - Cork, Cleaner Production Unit).

Το Πρόγραμμα EuroWaste αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση  έγινε έρευνα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο εμπλέκουν στις πρακτικές τους την περιβαλλοντική διαχείριση και να εντοπιστούν οι ανάγκες τους για ενημέρωση.

Το δεύτερο στάδιο αφορά στην δημιουργία δικτυακού τόπου στον οποίο προσφέρονται τέσσερις βασικές κατηγορίες πληροφόρησης.

  • Συμμόρφωση με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία
  • Βέλτιστες Πρακτικές και Μείωση κόστους
  • Αναζήτηση Εξωτερικής Υποστήριξης
  • Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα στελέχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο ιστότοπος στην παρούσα φάση βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, αλλά μπορείτε να τον επισκεφτείτε στην διεύθυνση www.envirohelp.gr

Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2005. Την λήξη του προγράμματος θα συνοδεύσει η παρουσίαση του στις Βρυξέλες και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Λέσβου

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ερώτηση ή παρατήρηση είμαστε στη διάθεσή σας 

info@envirohelp.gr

Τελευταία Ενημέρωση Ιούνιος 2005

 

 

 

 

About || People || Education || Research || Publications || Facilities || Links || Contact

Κορυφή Σελίδας

 

 
 
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία